ÚVODNÍ STRANA - REKLAMU.CZ

Historie reklamy

Historie a vznik reklamy vůbec je spojen především s počátkem produkce výrobků a služeb nad rámec vlastní potřeby. S nabídkou přebytečného zboží bylo zapotřebí seznámit potenciální kupující, a to nejrůznějšími způsoby. Nejstarším prostředkem reklamy byl bezpochyby lidský hlas.
Dnes jsme reklamou obklopeni na každém kroku a na naše rozhodování o čemkoli má rozhodně nemalý vliv.

Historie reklamy

Historie reklamy Reklama ve svých prvopočátcích existovala pouze v ústní podobě. S touto formou reklamy se můžeme setkat i dnes, především na tržištích, kde jeden obchodník přes druhého vyvolává a vychvaluje své zboží. Reklama v psané podobě samozřejmě přichází později, protože starodávný člověk uměl dříve mluvit, nežli psát. V Česku se s reklamou setkáváme prokazatelně až na počátku 20. století. Zvláště reklamy z První republiky jsou dokladem toho, že s rozmachem sdělovacích prostředků, zvláště pak novin, rostl i objem reklamy.

Historická fakta a zajímavosti o reklamě

  • Slovo reklama vzniklo z latinského "reklamare" (znovu křičeti), což odpovídalo obchodní komunikaci v době, kdy nebyl k dispozici rozhlas, televize nebo dokonce internet.
  • Dnešní definice reklamy, schválená Parlamentem České republiky v roce 1995, říká, že "reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií".
  • Nejstarším prostředkem reklamy byl bezpochyby lidský hlas, který na nás působí nejen svým slovním obsahem, ale i variacemi ve výšce, délce, modulaci, barvě.
  • Vynalezením knihtisku (počátkem 15. století Johannem Gutenbergem) se pro reklamu otevřely obrovské možnosti (tisk knih, časopisů, inzeráty). U nás se o novinářství zajímal Jan Amos Komenský a patřil mezi první učence, kteří se tomuto oboru věnovali.

Možnosti reklamy dnes


© 2007 Reklamu.cz  |  Mapa webu  |  Kontakt

Zásady ochrany osobních údajů